W celu zapisania dziecka do naszego Żłobka musisz wypisać formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy możesz ściągnąć TUTAJ, wydrukować, wypisać i przynieść do nas.

Możesz też wypełnić przygotowany przez nas formularz:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Imię i nazwisko dziecka

Data, miejsce urodzenia, PESEL

Imię i nazwisko matki

Seria i numer dowodu osobistego, PESEL

Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca

Seria i numer dowodu osobistego, PESEL

Miejsce pracy

Adres zamieszkania dziecka

Dane kontaktowe:

Matka: tel.:

e-mail

Ojciec: tel.

e-mail:

Tel. domowy


Potrzeby fizjologiczne dziecka

samodzielnie zgłasza potrzebę, ale wymaga pomocytrzeba je pilnować, bo zapominanosi pampersa: tylko do spania, całodobowo
Inne

Spożywanie posiłków:
je wszystko i chętnienie lubi potrawjest niejadkiemspecjalne potrzeby żywieniowejest uczulone /alergia/

W przypadku specjalnych potrzeb jak alergie, nie jedzenie proszę wpisać tutaj:

Poobiedni odpoczynek
zasypia bez kłopotówzasypia z trudnościąnie śpi

Oczekiwania rodziców wobec żłobka

Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do żłobka „Wesołe Skrzaty”

Godziny oraz dni pobytu dziecka w żłobku

Godziny od do :

Dni tygodnia :


Inne ważne informacje o zdrowiu dziecku

czy często choruje?

stałe choroby /jakie/

choroby zakaźne /jakie/

alergie /jakie/

czy dziecko przyjmuje na stałe leki /jakie/

Osoby upoważnione do odbioru dziecka:

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

PESEL

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

PESEL

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

PESEL