ADAPTACJA

Adaptacja jest to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Wymaga dużego zaangażowania opiekunów i rodziców.

Ważne jest aby rodzic przyprowadzając dziecko do placówki starał się być konsekwentny.

Rodzice powinni próbować zakończyć etap żegnania się z dzieckiem przed wejściem na salę zabaw. Nieodzowne jest tu zaufanie do personelu.
Nie wskazane jest ponowne wchodzenie rodzica na sale, gdyż z reguły dezorganizuje to porządek a etap pożegnania się wydłuża.

W naszym żłobku rodzice zawsze w sytuacjach gdy dziecko mniej chętnie wchodzi do grupy mogą poczekać w drugim pomieszczeniu. aby upewnić się że ich „Skarb” jest bezpieczny i podejmuje aktywność w zabawie.
WYPRAWKA DO ŻŁOBKA

  • PIELUSZKI
  • MOKRE CHUSTECZKI
  • KREM
  • UBRANKA NA ZMIANĘ
  • BUCIKI ZMIENNE LUB SKARPETKI
  • BUTELKI NA MLEKO,NAPOJE LUB KUBEK NIEKAPEK
  • ULUBIONA RZECZ PRZY KTÓREJ DZIECKO CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE (KOCYK, PIELUSZKA ,MASKOTKA….)
  • SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

W celu zapisania dziecka do naszego Żłobka musisz wypisać formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy możesz ściągnąć TUTAJ, wydrukować, wypisać i przynieść do nas.

Możesz też wypełnić przygotowany przez nas formularz:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Imię i nazwisko dziecka

Data, miejsce urodzenia, PESEL

Imię i nazwisko matki

Seria i numer dowodu osobistego, PESEL

Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca

Seria i numer dowodu osobistego, PESEL

Miejsce pracy

Adres zamieszkania dziecka

Dane kontaktowe:

Matka: tel.:

e-mail

Ojciec: tel.

e-mail:

Tel. domowy


Potrzeby fizjologiczne dziecka

samodzielnie zgłasza potrzebę, ale wymaga pomocytrzeba je pilnować, bo zapominanosi pampersa: tylko do spania, całodobowo
Inne

Spożywanie posiłków:
je wszystko i chętnienie lubi potrawjest niejadkiemspecjalne potrzeby żywieniowejest uczulone /alergia/

W przypadku specjalnych potrzeb jak alergie, nie jedzenie proszę wpisać tutaj:

Poobiedni odpoczynek
zasypia bez kłopotówzasypia z trudnościąnie śpi

Oczekiwania rodziców wobec żłobka

Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do żłobka „Wesołe Skrzaty”

Godziny oraz dni pobytu dziecka w żłobku

Godziny od do :

Dni tygodnia :


Inne ważne informacje o zdrowiu dziecku

czy często choruje?

stałe choroby /jakie/

choroby zakaźne /jakie/

alergie /jakie/

czy dziecko przyjmuje na stałe leki /jakie/

Osoby upoważnione do odbioru dziecka:

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

PESEL

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

PESEL

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

PESEL