Adaptacja jest to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Wymaga dużego zaangażowania opiekunów i rodziców.

Ważne jest aby rodzic przyprowadzając dziecko do placówki starał się być konsekwentny.

Rodzice powinni próbować zakończyć etap żegnania się z dzieckiem przed wejściem na salę zabaw. Nieodzowne jest tu zaufanie do personelu.
Nie wskazane jest ponowne wchodzenie rodzica na sale, gdyż z reguły dezorganizuje to porządek a etap pożegnania się wydłuża.

W naszym żłobku rodzice zawsze w sytuacjach gdy dziecko mniej chętnie wchodzi do grupy mogą poczekać w drugim pomieszczeniu. aby upewnić się że ich „Skarb” jest bezpieczny i podejmuje aktywność w zabawie