Zapraszamy do skorzystania z usług naszego Żłobka
Koszt tylko :
600,00 opłata stała (osoby zameldowane w Tychach)
1000,00 dla dzieci nie mieszkających w Tychach
+ opłata za posiłki 11 zł za każdy dzień pobytu dziecka.
W przypadku nieobecności dziecka –   kwota opłaty za posiłek nie będzie odliczana (po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności).